Hyppää sisältöön

Vakuutukset

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa, kun: Vakuutus ei ole voimassa, kun:
Vahinko on tapahtunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ja voimassaoloaika on sama kuin tuotteen vuokra-aika ja vahinkotapauksessa sovitaan Rotarentin edustajan tarkastuskäynti vahinkopaikalla. Vahinko on aiheutunut: tahallisuudesta, huolimattomuudesta, väärinkäytöksestä tai asennus-, käyttö- ja viranomaisohjeiden laiminlyönnistä, räjäytys- tai louhintatyötstä, tuote vahingoittuu tulipalossa tai jää putoavan esineen alle, tai jos tapahtuman on aiheuttanut tai tapahtumaan liittyy rikollista toimintaa, tai jos kuljettaja ei ole ajokuntoinen.

Mitä vakuutus kattaa

Mitä on tapahtunut Kattaako?
Kolmannen osapuolen vahingot Ei
Vahinko poltto- ja voiteluaineille, tai muille vuokratuotteessa käytetyille nesteille tai tarvikkeille Ei
Rengasrikko Ei
Likaavan työn aiheuttama vahinko ja siitä johtuva puhdistus (esim. hiekkapuhallus, maalaus, rappaus)) Ei
Luonnonilmiöstä johtuva vahinko (esim. tulva, myrsky, sateet, vedenpinnan muutokset, jäiden liikkuminen). Ei
Petos tai muu rikokseen liittyvä tapaus Ei
Törkeä huolimattomuus Ei
Väärinkäyttö tai tarkoituksella vahingoitettu tuote Ei
Puhdistus Ei
Uppoaminen tai suistuminen suohon, maahan tai veteen Ei